Part de l’equip de Raw Data es va desplaçar a Ciudad Real per assistir a Fenavin, una de les fires referents del sector vitivinícola a Espanya.

Durant l’esdeveniment, vam poder realitzar un estudi sobre reptes en viticultura amb l’objectiu de conèixer quines són les solucions que big data i els models de predicció poden aportar al sector vitivinícola.

Així doncs, agrair especialment als participants en l’estudi la seva col·laboració i predisposició a respondre quins són els seus interessos respecte a reptes en viticultura i big data.

Conclusions sobre reptes en viticultura abordables amb Big Data

1.1.Paràmetres de qualitat més importants per determinar dates de verema.

El 89% dels enquestats van respondre que Grau alcohòlic, acidesa i PH són els paràmetres de qualitat en viticultura més importants per determinar dates de cosecha.

El% restant utilitza el tast organolèptica per determinar aquestes dates.

 

2. Responsables de planificació de verema

El 95% dels cellers enquestades van respondre que enòlegs i responsables de camp realitzen la planificació de verema.

El resta dels enquestats van respondre que la pròpia gerència o directiva realitza la planificació de verema.

 

3. 3. Models de predicció en viticultura que més poden aportar a una bodega

Un 78% dels enquestats van respondre que conèixer la data ideal de verema segons l’evolució dels paràmetres de qualitat és el model de predicció més útil.

Un 11% van respondre que conèixer el volum de producció per parcel·la és el model de predicció més útil en viticultura.

Així doncs, el restant 11% va contestar que els models de predicció de plagues i malalties serien els models de predicció més útils per utilitzar en les seves finques.

 

4. Principals plagues i malalties que afectan a la vinya

Un 44% van respondre que és el míldiu la seva principal preocupació, seguida del oïdi, amb un 38% .

Paralelamente, la resta dels enquestats van oferir múltiples respostes sobre plagues i malalties que consideren més importants per viticultura.

 

 

Si vols aportar les teves respostes a l’enqüesta, si us plau fes-ho al següent enllaç: https://bit.ly/2YzYWoG

 

També pots crear un compte gratuit per conèixer els beneficis dels models de predicció en viticultura