Digitalitzar els registres de les tasques de camp és encara un repte en el sector agroalimentari.

Registrar i digitalitzar el control horari es posible.

Els registres de tasques és un document que conté el control horari dels treballadors amb el detall de les tasques realitzades a camp.

Además, aquest informe de registres de treball pot incloure productivitats o un altre d’informació complementària.

No obstant això, l’objectiu principal de l’informe de treball és el control horari i de tasques.

Normalment, els registres de tasques es realitzen a paper i és responsabilitat de l’encarregat de personal per a ser digitalitzar posteriorment del personal de administració.

Aquí és on ens trobem amb la primera ineficiència: cal digitalitzar els registres de treball en oficina quan la digitalització dels registres de treball podria realitzar-la directament l’encarregat de personal.

Si l’encarregat de personal disposa d’una aplicació per poder validar la identitat del treballador i omplir la informació del registre horari, podem evitar que una tercera persona hagi de digitalitzar els registres de tasques.

Otra ineficiència provocada per la manca de digitalització de l’informe de treball és la tardança en la comunicació.

Moltes vegades, el director tècnic o fins i tot l’empresa proveïdora de recursos humans descobreix dies després o amb molt de retard certes incidències dels registres de treball.

Dins d’aquestes incidències de l’informe de treball pot haver absències de treballadors, accidents laborals, etc etc.

No digitalitzar els parts de treball vol dir que aquesta informació arriba amb retard a les persones responsables de control d’operaris i / o de les tasques de camp.

Aquests problemes amb els registres de treball van ser la base del desenvolupament de l’aplicació Raw Data RC.

Amb l’objectiu de digitalitzar els registres de treball i d’evitar suplantacions d’identitat Raw Data, Adecco i Juve & Camps van iniciar un projecte d’innovació tecnológica.

El resultat d’aquest projecte és una aplicació que permet a encarregats validar la identitat dels operaris i digitalitzar els parts de treball des camp.

Actualmente aquesta aplicació ja està en fase comercial i pot provar-se directament des rc.rawdata.es