Els beneficis del reconeixement facial són la rapidesa i la seguretat de la identificació de l’usuari.

El reconeixement facial és la tecnologia que permet la identificació d’una persona mitjançant l’anàlisi de les característiques biomètriques del seu rostre.

Aquesta tecnologia veu els seus inicis en Woody’s Bledsoe en els anys 60 i ha evolucionat principalment en els últims anys amb múltiples aplicacions.

El reconeixement facial funciona en 4 etapes principals:

 1. Reconeixement facial de la persona que es va a identificar mitjançant un dispositiu amb càmara fotogràfica.
 2. Extracció de característiques facials que conformen el denominat patró biomètric facial.
 3. Emparellament de la informació biomètrica obtinguda amb l’existent en certes bases de dades i que té, com a resultat, l’obtenció d’un percentatge de similitud de la persona a identificar, amb aquelles que es troben a la base de datos.
 4. Toma de decisió basant-se el percentatge de similitud obtingut.

Els aspectes més beneficiosos del reconeixement facial son els següents:

 1. Millor precisió comparada amb altres mecanismes d’identificació biométrica.
 2. El reconeixement facial no necessita cap contacte amb cap dispositiu físic.
 3. Les característiques físiques d’un rostre són gairebé impossibles de falsificar.
 4. El reconeixement facial és fàcil d’usar i configurar, ja que amb una foto de la persona pot començar a utilizarse.
 5. Mayor fiabilitat d’identificació que l’empremta digital, ja que si l’usuari té seva empremta illegible no podría ser posible el reconeixement.
 6. Evita l’adquisició de targetes o etiquetes per realitzar la verificación.
 7. El reconeixement facial identifica usuaris en menys de 2 segons, amb això s’evita l’aglomeració de usuaris. D’altra banda, el punt que més preocupa a hores d’ara de reconeixement facial és la privacitat de la dada.

En aquest sentit, destaquem que el RGPD i la Llei Orgànica Espanyola de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals reconeix les dades biomètriques com a dades especialment protegides equiparant la seva categorització a les dades de salut, d’ideologia política, religiosa … etc.

Això significa que per poder utilitzar la tecnología de reconeixement facial ha d’existir un consentiment explícit de l’interessat (que pot concedir mitjançant un contracte) o que el tractament es dugui a terme per complir amb les obligacions i drets del responsable del tractament o de l’interessat.

Per a finalitzar, pots veure un vídeo d’exemple de reconeixement facial en condicions complexes como son la identificació a camp amb un telèfon móvil.

Pots crear un compte gratuit a Raw Data Rc per a veure el funcionament de la solució de reconeixement facial.