Analítica d’escandalls


L’analítica d’escandalls de produccions permet decidir quan es vol renovar una plantació o quina collita o varietat nova s’ha de plantar.

Aquestes decisions estratègiques tenen un gran impacte econòmic en la viabilitat d’una explotació agrícola.

Fer aquestes decisions correctament és una tasca complexa i laboriosa sense la informació o les eines adequades.

Per prendre correctament aquest tipus de decisions, és necessari integrar dades d’escàndols, entrades de productes i informació de parcel·laris. I també, campanya a campanya.

Tenir una solució adequada per analitzar l’evolució del volum i / o les dates de collita de les últimes campanyes de producció permet prendre les decisions adequades.

Aquesta solució d’anàlisi de cultius està dissenyada especialment per a directius, propietaris, equips tècnics i productors del sector agrícola.

Beneficis de l’analítica d’escandalls

Conèixer els indicadors de producció (rendiments per hectàrea, varietat, grup de varietats …) i comparatius de forma ràpida, àgil i professional.

Consulteu en temps real l’evolució de la producció per data i volum cada trama, campanya a campanya.

Comparteix aquests resultats amb l’equip tècnic i amb els associats o proveïdors de producció.

Millorar les decisions estratègiques per comparar dades amb percepcions i / o suposicions.

Agrupeu la història de les produccions per entendre ràpidament els resultats de les collites i prendre decisions amb el suport de les dades.

Ara podeu crear un compte gratuït i veure com s’utilitza una solució d’anàlisi de collita o poseu-vos en contacte amb nosaltres.